UNIVERSAL PRIMER 2K – 4060

İki komponentli, solventsiz, poliüretan esaslı astar malzemesidir. Hemen her tür yüzeye güçlü bir şekilde yapışır. Özellikle Hyperdesmo® serisinin nemli veya yaş beton üzerine iyi yapışmasını ve düşük sıcaklıklarda bile kürlenmesini sağlamak amacıyla formüle edilmiştir.
Dolgu malzemesi ve jeotekstil yapıştırıcısı olarak da kullanılabilir. Mineral dolgularla işlem gördüğünde etkin, sızdırmaz bir katman oluşturur.

Hızlı kürlenir. Oldukça hidrofobiktir. Toksik madde içermez (sıfır VOC/Uçucu Organik Bileşenler).

Uygulama alanları:

Genel amaçlı kullanımlar
Metal, galvanize metal, alüminyum, mermer
Diğer ürünlerin katlar arasında yapışmasının güçlendirilmesi
Havalandırması yetersiz olan ortamlar
Poliüretan esaslı olmayan ürünler, akrilik boyalar, vb.
Asfalt ve asfalt bazlı membranlar.