ACCELERATOR-3000A®

ACCELERATOR-3000A, özellikle HYPERDESMO®, HYPERDESMO®-CLASSIC ve HYPERDESMO®-S sistemlerinin kürlenme sürecine yönelik yüksek teknolojide üretilmiş bir hızlandırıcıdır. Kap ömrü ile kürlenme hızı ilişkisi arasında en üst düzeyde verimi elde etmek için tasarlanmıştır.
HYPERDESMO®’nun kuruma süresine katkısının yanı sıra, kaplamanın mekanik özelliklerini, sertliğini ve kimyasal direncini de arttırır.

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI

HYPERDESMO®’nun kürlenmesini, özellikle kış aylarında (düşük derece ve nemde) hızlandırır.
Hava kabarcıkları ve uygulamada oluşabilecek diğer yüzey hatalarını bertaraf eder.
Kalın kat uygulamasına izin verir.
Filmin tiksotropik değerini önemli ölçüde yükseltir (dikey alt katmanlar üzerine yapılacak uygulamalara yardımcı olur).
Son HYPERDESMO® katının mekanik özelliklerinin genel kapsamda daha etkin ve güçlü olmasını sağlar.
Toksik madde içermez.