HYPERDESMO®-PB-1K FC

HYPERDESMO®-PB-1K FC, çok hızlı kürlenen ve kendiliğinden seviyelen tek komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir malzemedir.
Hızlı kürlenmesine karşın yüksek derecelerde ve nemli atmosfer koşullarında bile kabarcıklanma yapmaz, bitümlü alt katmanlar dahil, hemen her tür yüzeye mükemmel şekilde yapışır.
İçeriği, salt elastomerik hidrofobik poliüretan reçineye dayanmakta olup kimyasal olarak polimerize edilmiş saf bitümle desteklenmiştir.
Ürün ASTM C836 ile uyumludur. Toplam tüketimi 2.0 kg/m2 olacak şekilde, fırça, spatula veya havasız püskürtme makinesi ile bir ya da iki kat uygulanır.

UYGULAMA ALANLARI
• Zeminler
• Temeller
• Çatılar (ters çatı yalıtım yapı çıkışları)
• Beton/çelikle güçlendirilmiş beton veya betonarme, vb…
• Balkon veya ıslak mekanlar gibi karo altı uygulamaları
• Poliüretan yalıtım köpükleri
• Genel amaçlı-ağır işler