HYPERDESMO®-PB-1K

Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan-Bitüm Esaslı Likit Membran
HYPERDESMO®-PB-1K, hızlı kürlenen, tek komponentli, bitümle zenginleştirilmiş poliüretan esaslı likit bir malzemedir. Tiksotropiktir. Bitümlü alt katmanlar dahil, hemen her tür yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışarak hidrofobik ve elastik bir film oluşturur.
Kimyasallara ve mekanik etkilere karşı direnci mükemmeldir. Düşey yüzey uygulamaları için idealdir; akma ve kabarcıklanma yapmaz.

Uygulama alanları:
Alçı ve çimento paneller
Asfalt membranlar
Çimento bazlı alt katmanlar
Çatılar
Metal ya da lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
Zeminler
Temeller
Çok nemli kapalı alanlar